تمرینات مربی Don Meyer برای پیشرفت پرتاب های آزاد (پنالتی)

آموزش بسکتبال دانک: پرتاب آزاد (پنالتی) جزو مهمترین و تاثیرگذار بخش‌ها در ورزش بسکتبال به حساب می‌آید و موفق بودن در آن بسیار با اهمیت و مفید است.

 

1- چالش پنالتی با Steve Nash:
اگر پنالتی شما گل شود به خود باید 1 امتیاز دهید و اگر پنالتی شما تبدیل به گل نشود باید به Nash سه امتیاز اضافه کنید. هر کدام که زودتر به امتیاز 10 برسد برنده رقابت است.

2- بازی پرتاب آزاد:
در این رقابت که بصورت گروهی باید انجام شود، هر که زودتر در سه پرتاب آزاد 4 امتیاز کسب کند برنده است. قوانین این مسابقه به این صورت است که اگر پنالتی گل شود 1 امتیاز، اگر swish (مغزی) گل شود 2 امتیاز و اگر گل نشود 0 امتیاز دارد. اگر هیچ کدام از گروه ها موفق نشوند به امتیاز 4 برسند، رقابت دوباره برگزار می شود.

3- دو مثبت - دو منفی
در این تمرین اگر 2 امتیاز بیاورید برنده هستید و اگر به منفی 2 امتیاز برسید بازنده خواهید بود. تمرین بدین صورت است که اگر توپ گل نشود 1- امتیاز خواهد داشت. اگر با برخورد به تخته یا حلقه گل شود امتیازی نخواهد داشت و اگر توپ بصورت swish (مغزی) گل شود 1 امتیاز مثبت خواهد داشت.

4- شانزده پرتاب آزاد در 6 دقیقه:
در این تمرین شما باید 16 پنالتی خود را در 6 دقیقه تبدیل به امتیاز کنید. قوانین این تمرین بدین صورت است:
الف) اگر پرتاب اول شما گل نشود باید با توپ و با تمام سرعت 5 بار طول زمین را طی کنید و سپس به جایگاه پرتاب پنالتی باز گردید.
ب) از پرتاب اول به بعد هر پرتابی که گل نشود می بایست با توپ و با سرعت 4 بار طول زمین را طی کنید و سپس به جایگاه پرتاب پنالتی باز گردید.
پ) اگر دو پرتاب آزاد خود را پشت سر هم گل کردید باید با توپ و با تمام سرعت 2 بار طول زمین را طی کنید و سپس به جایگاه پرتاب پنالتی باز گردید.
اگر در طول این 6 دقیقه که جاری است و هنگام دویدن های شما متوقف نمی شود به 16 گل رسیدید برنده هستید.

 

با ما در ارتباط باشید

  • dummy9734 984 935 98+

  • dummy info@dunk.ir

عضویت خبرنامه

کلی حقوق نزد گروه آموزش بسکتبال دانک محفوظ می باشد @2017

جستجو